Historie

Bylo, nebylo milé děti …

Jelikož velká část zde prezentovaných událostí proběhla pod značným vlivem alkoholu všech členů našeho uskupení, berte prosím tyto řádky spíše jako orientační. Nutno však podotknout, že po vzájemném rozboru společných zážitků z let předešlých, jsme se shodli na tom, že to tak mohlo skutečně být.

První drobné náznaky formování souboru byly patrné během podzimu 1998, kdy jsme o víkendech navštěvovali různé restaurace ve Zvíkoveckém okolí, ve kterých Čenda v alkoholovém opojení hrál na španělku písně předních bigbítových skupin a my ostatní k tomu hlasitě hýkali. Je třeba dodat, že jsme většinou sklízeli slušný „aplaus“ a hradili velký účet.

Za neoficiální vznik souboru bych si však dovolil označit Silvestr 1998/99. Během několika denní kalby zařvalo mnoho sudů chutného piva dodaných pivovarem Staropramen a na nový rok jsme se pod tíhou společně prožitých zážitků shodli na tom, že je nutno založit agrometalový soubor. V ten památný den se dohovořilo vše nutné včetně zkušebny a jelikož někteří z nás (jmenovitě všichni) byli v té době vlastníky hudebních nástrojů, předešlo se zbytečným dohadům o tom kdo který z inštrumentů bude obsluhovat. Popud k našemu vzniku vzešel převážně ze rtů mé maličkosti a zejména Václava Vondráčka a Zdeňka Rédla. Tyto pány považujeme dodnes za regulérní, ač nehrající členy souboru. Sestava „hudebníků“ ( dodnes se soubor přidržuje výstižnějšího označení majitelé hudebních nástrojů ) byla k datu leden 1999 tato:

Čenda – kytara, zpěv
Lukáš ( dále jen Maňas ) – buben

Během jara se k nám přidal Luboš ( dále jen Lubka – vyslovuj Lapka ) – kytara a Martin ( dále jen Sahula ) – basa, zpěv. První veřejná zkouška proběhla v květnu u příležitosti oslavy Čendových narozenin. Čas první produkce se váže k datu 21.8.1999 – památná akce se konala na Zvíkovci v hospodě „U slunce“ a byla poněkud „zvláštní“. Po tomto večeru už jsme pouze zkoušeli a soubor spěl k postupné nečinnosti.

Další výraznější snažení o něco začalo být patrné až na jaře roku 2002 a vše dospělo až ke koncertu (v pořadí již druhému) v létě na Terešovském hřišti. Na podzim jsme přišli o zkušebnu a naše úsilí tím bylo opět zastaveno. Na přelomu roků 2002 / 2003 začínáme tvořit zkušebnu novou a na jaře 2003 zkoušíme v sestavě:

Čenda – kytara, zpěv
Maňas – buben
Lubka – kytara
Zbyněk ( dále jen Kubrt ) – basa
Monika ( dále jen Karel )- zpěv
Dana ( dále jen Arnošt ) – později zpěv
Roman – manaožerství

V této sestavě proběhlo několik produkcí ( Bílá Skála, Chříč, Přísednice, kino Terešov, KD Podmokly a Medový Újezd ).

V září 2004 se náš soubor stal majitelem autobusu ŠKODA 706 RTO a tím nám ( ohledně dopravy aparátu ) nastal čas pohodlí a luxusu. V červenci 2005 s námi přestali hrát Zbyněk s Monikou a tím byla naše aktivita dočasně ukončena. V září 2005 začínáme zkoušet znovu a to v sestavě:

Čenda – kytara, zpěv
Maňas – buben,
Lubka – kytara,
Arnošt – radiátor, zpěv
Roman – basa,
Zdeněk – manaožerství,
Karlos – šéfbedňák.

V Terešově 26.3.2006 sepsal Maňas a kolektiv.

Během podzimu 2005 soubor intenzivně zkouší, což způsobuje, že se dostáváme do takové kondice, že jsme v roce 2006 schopni odehrát célé dva a půl koncerty.
Před vánoci ukončuje svoji uměleckou činnost Čenda, čímž se vracíme zpět k naším tradičním kořenům – neděje se vůbec nic. Zbytek členů souboru částečně uvažuje o definitivním rozpuštění hudebního uskupení, ale s příchodem jara 2007 v nás vítězí touha po pokračování v naší záškodnické činnosti zvané agrometálismus, která je u některých členů příjemně kombinována s alkoholismem, což dává tušit, že se zbylí členové rozhodnou činnost hudební obnovit.
Sháníme novou zkušebnu a hlavně přichází řezník, kupec a zpěvák v jedné osobě Jára a v srpnu také kytarista Filip. Od konce prázdnin znovu pilně zkoušíme a postupně se dostáváme opět do formy. Je tedy možné, že naší produkce se budete moci zůčastnit již brzy.

Aktuální sestava:

Jára – zpěv,
Maňas – buben,
Lubka – kytara,
Arnošt – radiátor, zpěv,
Fill – kytara,
Říman – basa.

Aligátor, Maňas ( v Terešově 8.3.2008 )

Vážení čtenáři, dámy a pánové…
Po roce se k Vám znovu obracím a několika větami bych zde rád pojednal o událostech, jenž postihly náš soubor v roce 2008.
Jako první a nejdůležitější informaci o faktu, kterého si pozornější z Vás jistě povšimli, bych zde prezentoval tuto: Po téměř dvouleté koncertní nečinnosti, způsobené personálními změnami, jsme začali opět vystupovat! Pravda, koncertů bylo sice poskrovnu, ale doufáme že letos to bude lepší.
Krátce si dovolím pojednat o jednotlivých produkcích:
3.5.2008 jsme poprvé zahráli v nové sestavě našim kamarádům a známým na soukromé akci v Hradišti. 21.6. Mostiště Rock na vsi. Zde byl náš soubor příjemně překvapen kvalitním zajištěním ze strany pořádajících a především jsme byli potěšeni hojnou účastí fans a příjemnou atmosférou. Následuje 30.8. Rock pod Lotrovnou v Terešově a poté se vydáváme do krajin námi neprozkoumaných, konktétně do Odolené Vody. Na této produkci byl zajímavý především zatím časově nejdelší přesun z koncertu domů a to díky technické závadě na palivovém vedení u autobusu. (Odjezd Odolena Voda 6.9. 2:00 hod., příjezd do Terešova 6.9. ve 13:30 hodin) – bavilo nás to ohromně… Poté jsme vystupovali 20.9. v Kamenci. Zde bych rád pohovořil o otázce finanční, abychom předešli případným pomluvám ze strany různých rýpalů, kteří si myslí, že se po každé produkci topíme v korunách. Jelikož se jednalo o akci venku, odehráli jsme vzhledem k již poměrně chladnému počasí něco málo přes polovinu kompozic. Za to jsme také vyinkasovali úměrně snížený honorář a to 2000,-Kč. Po sklizení aparatury jsme se odebrali do místního hostince, kde jsme zahájili proces občerstvování. Naše společná útrata činila 2700,-Kč! Takže i jednoduchou matematikou – těžce rejžujeme a jsme ve vatě.
Po zbytek podzimu pouze zkoušíme, neboť a to mi jistě dáte za pravdu – v našem regionu prakticky neni restaurace, kde by se pořádaly bigbíty, případně produkce družstevních rock’n’rollníků, nebo jiné alko taškařice, takže v podstatě není kde hrát. V čase svátků vánočních bylo připravováno naše vystoupení ve Skomelně. To jsme však byli nuceni posléze zrušit pro naprostý nezájem a neochotu místní paní hostinské, a tak jsme se o vánocích věnovali místo bigbítu pouze obžerství a dárkům (babičko jsi moc hodná, ale na to pyžámko s medvídky už jsem trochu velkej…).
V novém roce dále zkoušíme, 24.1.2009 jsme odehráli koncert v Hlohovičkách a pomalu začínáme dojednávat termíny letních produkcí.
Během dnů březnových náš soubor prodává autobus RTO, který jsme vloni pořídili za účelem rozebrání na ND. Po vzájemné dohodě však bylo rozhodnuto, že se místo rozebrání autobus odprodá v celku a utržené peníze investujeme do zlepšení aparatury. Díky tomu bychom konečně mohliu mít „ostrý obraz a čistý zvuk“.

Tak zase za rok, drazí agrometálisté, čus. Maňas

12.3.2011
Vážení agrometalisté a příznivci našeho souboru!

Ve zhruba ročním intervalu se vždy snažím dát myšlenky dohromady a podělit se s vámi o události,
jenž se odehrály v našem souboru. Jsem si naprosto vědom toho, že jsem tuto svoji literárně – historickou činnost zanedbával a jsem za to také připraven přijmout ten nejvyšší trest! (Být na den, či dva připoután k čemusi za účelem znehybnění a po celou tuto dobu býti napájen teplým Gambrinusem, jehož ohavně kyselá chuť by v mém žaludku rozpoutala úplné peklo, a také jeho nakyslý zápach, řekl bych až nechutný a čpící, by na mých nosních sliznicích dokonal dílo zkázy…
Do uší by mi samozřejmě byly vloženy sluchátka a pouštěny kompozice Víti Vávry, Ing. Janečka a podobných kapacit.. NO FUJ! :o):o) )

Přiznávám se však bez mučení, že sepsání historie za časové období 2009 a 2010 mi činí nemalé problémy, neboť si prakticky nevybavuji nic zajímavého a nám všem ty zážitky trošičku splývají. (Nepodezírejte nás prosím z toho, že byl uplynulý čas pro nás ta rockersky divoký. Opravdu jsme nevyhazovali televizory z oken pětihvězdičkových hotelů, ani se neváleli v bazénech se silikonovými kráskami, majíc v okolí nosních dírek zbytky čehosi bílého..) Ale zkrátka jsme jenom zkoušeli, občas odehráli nějakou produkci, obsazení beze změn, nic zajímavého…

Proto bych mnou zde popisovaný časový úsek specifikoval spíše jako dobu, ve které náš soubor řešil své fungování po stránce technické, a to ve všech směrech. Jak v otázce dopravy, tak aparatury.

Co se dopravy týče, o tom až někdy později, samostatně v sekci Autobus. Co se týká aparatury, jak je již zmíněno výše, prodává náš soubor autobus RTO, který byl pořízen na rozebrání a ND a za utržené peníze kupujeme dva nové, značkové koncové zesilovače disponující výkonem, který zaručí, že aparatura bude opravdu hrát a naše produkce budou konečně dobře ozvučeny. O tom, že je to skutečně tak, jsme se přesvědčili na produkci v Neratovicích, kde byla naše činnost ukončena příjezdem policejní hlídky z důvodu stížnosti občanů na velký hluk. Z nových zesilovačů jsme se však neradovali dlouho, neboť oba v poměrně krátké době shořely, a to následkem výrobní vady, na kterou se, peklužel, nevztahovala záruka => nemalé peníze v prdeli a zesilovače jakbysmet. Mnozí z vás by jistě mohli namítnout, že ohně, kouřové a pyrotechnické efekty k vystupování rockových kapel neodmyslitelně patří, ale mohu vás ubezpečit, že v tomto případě bylo hoření naprosto nežádoucí! Nicméně z důvodů nutnosti ozvučení našich produkcí bylo nezbytné pořídit zesilovače nové, Luboš navíc postavil nové basové bedny, což vše sice výrazně dopomohlo k dosažení dobrého zvuku na našich koncertech, ale také to samozřejmě vyčerpalo souborový rozpočet takovým způsobem, že nyní se nacházíme hluboko v mínusových číslech.

Závěrem bych se rád zmínil o několika událostech týkajících se členů našeho souboru. První a pro nás pozitivní zprávou je, že v srpnu 2010 dosahuje náš kytarista Filip plnoletosti, což se povětšinou projevuje dosažením osmnáctého roku věku. Nejinak tomu bylo i u Filipa. Pro nás to samozřejmě znamená získání dalšího zodpovědného řidiče na cesty z našich produkcí. :o) :o) :o) Druhá a už méně příjemná zpráva je ta, že na produkci 4.12.2010 ve Volduchách jste nás mohli naposledy vidět a slyšet v současné sestavě, neboť Dana a Roman svoji uměleckou činnost ukončili. Nicméně shodou šťastných náhod se nám přihlásili nadaní umělci, takže v současné době jsme ve fázi sehrávání se a nacvičování našeho „hudebního“ programu.

Jinak už opravdu závěrem, ještě k Filipovo narozeninám. Abyste si o nás nemysleli, že jsme sobci a jde nám jen o to, že nás Filip může alkoholem zmožené vozit z produkcí domů. Je nám samozřejmě jasné, že mu 18-tý rok věku otevírá cestu k legálnímu užívání spousty předtím zákonem zapovězených látek, od jejichž užívání my starci pomalu ustupujeme, neboť místo alkoholu a cigaret nás velmi začínají zajímat produkty jako jsou např. Prostenal, Proenzi, Viagra apod. :o) Z toho důvodu uvažujeme také o změně našeho hudebního stylu z Agrometálu na Dědmetál :o) – Playlist zůstane samosebou nezměněn!

Tak zatím Sabbath Hell, drazí rock’n’rolníci, a držte nám palce. Budeme se snažit, abyste na náš tancovačkový večírek mohli dorazit v brzké době.

Čus, Maňas

Vážení čtenáři a příznivci souboru Krofky!

Nastávává znovu jarní čas a v tuto dobu se já obvykle pokouším poděliti se s Vámi o události, jenž se odehrály v našem uskupení v roce předešlém, tedy 2011.
Jak již bylo předesláno v minulé části sekce „historie“, je pro nás rok 2011 především rokem personálních změn a sehrávání se s nově angažovanými umělci. V únoru do našich řad přichází houslistka Nasťa, basista Roura a harmonikář Trní. Po krátkém čase doplňuje naši sestavu zpěvačka Katka. Zhruba v tento čas ovšem kytarista Filip oznamuje konec své Krofkofské umělecké kariéry a je tedy nahrazen kytaristou Milošem. V této sestavě zkoušíme a také odehráváme první produkce. V létě ovšem harmonikář Trní náš soubor opouští, hrajeme tedy dále bez harmoniky a umělce uspěšně zvládajícího obsluhovati nástroj zvoucí se akordeón usilovně hledáme. Proto také na obou koncertech v Terešově s námi harmoškové a také některé basové party hrájí nás nedávno opustivší členové Dana a Roman. Za jejich pomoc a ochotu tímto ještě jednou děkujeme! V prosinci naše uporné hledání akordeonisty končí, neboť řady našeho hudebního „AGRODRUŽSTVA“ 🙂 🙂 doplňuje harmonikářka Lucka. Soubor je tedy tímto konečně kompletní a začínáme společně nacvičovat náš tancovačkový program. Doufám, že se na některém z vystoupení uvidíme a možná i něco víc… 🙂 🙂

SABBATH HELL drazí rokenrolníci!!!